www.frmol.signaly.cz

Frmol je společenství katolíků ( nejen mládeže), kteří vedeni Duchem svatým, hledají své místo v životě a v Církvi. Inspirují se přitom příklady sv. Františka a sv. Kláry z Assisi.

Frmol svým členům pomáhá dozrát v poznání jejich povolání a doprovází je k rozhodnutí pro Boží plán s nimi.

Spiritualita Frmolu spočívá v žití následujících pěti hodnot:

        - bratrství

        - modlitba

        - Písmo svaté ( četba i následování)

        - služba

        - hledání svého povolání

Za biblický základ Frmolu považujeme posvátný spěch Panny Marie naplnit vůli Pána ( srv. Lk 1,39). Od tohoto posvátného spěchu je odvozen název společenství – "Frmol".

Méně slovy: Frmol je společenství těch, kteří ve svém hledání místa v Církvi a životě po vzoru Panny Marie spěchají naplnit vůli svého Pána.