www.frmol.signaly.cz
                společenství FrMolu
                příznivec společenství FrMolu
                zaniklá společenství FrMolu

Jak vznikl FrMol

Na počátku "Františkánské mládeže" u nás byly jednotlivé akce. V Hradci Králové začali v r.1997 mladí terciáři organizovat Jarní a Podzimní víkendová setkání (přednáška, práce ve skupinách, soutěže, veselo, modlitba, celonoční adorace) a dvakrát do roka Chýšky. Nezávisle na tom bratři minorité v Opavě organizují již od roku 1997 Františkánské setkání mládeže na Cvilíně (necelých 5 dní začátkem prázdnin, asi 120 účastníků).
Od roku 1998 se v různých městech vytvářejí skupinky mládeže inspirované svatým Františkem: nejdříve v Praze kolem kapucínského kláštera u Lorety, nedlouho poté v Hradci Králové a kolem minoritů v Opavě; v roce 2000 u kapucínů v Olomouci a u františkánů v Plzni. Nově vzniklo společenství u kapucínů v Brně. Jednotliví zájemci jsou také ve Zlíně, Uherském Hradišti a Liberci.
V listopadu 2000 se poprvé sešli zástupci jednotlivých místních společenství a františkánských řádů a kongregací (včetně SFŘ) v Praze u Lorety, aby se vzájemně poznali a domluvili se na další spolupráci. Takováto setkání "zástupců" se od té doby opakují dvakrát do roka.