www.frmol.signaly.cz

Mladí FrMolu se modlí živý růženec na různé účely (za Frmol, františkánskou
rodinu, modlitební pohotovost a za svět). Každý člen živého růžence
se modlí denně jeden desátek a tak se celé společenství pomodlí
denně celý růženec. (tj. 20 desátků). Tato modlitba nás spojuje a
vytváříme živé společenství lidí myslíci na daný úmysl. 

Bližší informace o živém růženci naleznete na stránkách www.vira.cz.
  Kontaktní e-mail pro zájemce o modlitbu z řad členů frmolu
(i neaktivních) je:
frmol.ruzenec@seznam.cz


Inspirace při modlitbě růžence
je k náhlédnutí zde: